Avatud uste päev NARGis

Kutsume kõiki huvilisi 9. märtsil meie kooli avatud uste päevale! Maja on külalistele avatud kella 9st kuni 15:30ni! 

Infotund – Infotunnis anname ülevaate meie kooli õppekorraldusest, õppekavast ja teistest olulistest aspektidest, mis puudutavad õppimist Narva Gümnaasiumis. Infotunde teeme avatud uste päeval kaks korda – kell 10.15 ja kell 12.00. Selleks, et oskaksime arvestada osalejate arvuga ja küsimustega, mis külalistele huvi pakuvad, palume infotundi eelnevalt registreeruda siin: https://forms.office.com/e/HZd43bcipb  

Töötoad – Terve päeva jooksul toimuvad koolis õpilastele erinevad töötoad – loodusainete, kunsti, eesti keele, liikumisõpetuse ja matemaatika töötoad. Lisaks on eraldi töötuba, mis on seotud sisseastumisega, kus saab teha sisseastumistesti näidisülesandeid ja harjutada sisseastumisvestluseks. Töötubadesse eraldi registreeruma ei pea, kuid tuleb arvestada, et töötubades on kohtade arv piiratud. Loe töötubade kohta allpool! 

Koolimajaga tutvumise ekskursioonid – Meie õpilased ja õpetajad tutvustavad külalistele koolimaja. Ekskursioonid algavad koolimaja aatriumist kell 10.15 ja kell 12.00. 

Õpilaselt õpilasele infotund – Meie õpilasesindus on valmis vastama kõikidele küsimustele õpilaste perspektiivist ja oma kogemusest lähtuvalt. Infotund toimub kell 14 auditooriumis. 

Oodatud on ka kõik nooremad õed ja vennad, kellele oleme planeerinud erinevaid huvitavaid tegevusi ning mänge, et lapsevanemad ja tulevased NARGi õpilased saaksid rahulikult osaleda infotunnis ja töötubades. 

Sellel päeval töötab ka koolis kohvik, kus saab vahepeal soetada endale kehakinnitust või tass kohvi-teed. Tasuda saab nii sularahas kui ka pangakaardiga. 

Avatud uste päeval on meie koolimaja avatud kõikidele huvilistele ja oleme meeskonnaga valmis vastama kõikidele küsimustele, mis puudutavad õppimist Narva Gümnaasiumis. 

Tere tulemast! 

 

Eesti keele töötoad: 

 • Kell 10 – Eesti keele töötuba, kus saab katsetada erinevaid keeleõppimise viise. Harjutada saab keeleväänajaid, mängida Kuldvillakut ja otsida oma lemmik sõna. Töötuppa mahub 15 õpilast. 
 • Kell 10 ja kell 12 – Keelelise nuputamise töötuba, kuhu on põimitud erinevad eksami ülesanded ilma, et õpilased sellest aru saaks. Töötuppa mahub 20 õpilast. 
 • Kell 10 – NARG 300: Majatuuriga Kuldvillak ning erinevad rühmamängud sisseelamiseks ja eesti keele taseme tunnetamiseks. Töötuppa mahub kuni 16 õpilast. 

Matemaatika töötoad: 

 • Kell 10 ja kell 12 – Praktiline ülevaade erinevatest matemaatika teemadest. Töötoas saab selgeks vahe kitsa ja laia matemaatika vahel ning milliseid tulevikuperspektiive kummagi õppimine pakub. Töötuppa mahu 30 õpilast. 

Loodusainete töötoad: 

 • Kell 10:30 ja kell 12:00 – Lõimitud keemia ja bioloogia töötuba, kus õpilased saavad vaadata erinevate toiduainete ja muude rakkude ehitust ja teha keemilisi katseid. Töötuppa mahub 20 õpilast. 
 • Kell 12:00 – Füüsika töötuba, mis selgitab, mida gümnaasiumi füüsika tundides õpitakse. Töötoas saab teha erinevaid huvitavaid katseid. Töötuppa mahub 25 õpilast. 

Kunsti ja muusika töötoad: 

 • Kell 10:00 ja kell 12:00 – Kunsti ajamasin ehk loominguline teekond läbi ajaloo, kus osalejad õpivad tundma ühte perioodi, et meisterdada oma kunstiteoseid. Töötuppa mahub 15 õpilast. 
 • Kell 10:00 ja kell 12:00 – Tule saa teada, mis on body percussion’i harjutused ja tee koordinatsiooniharjutusi muusika saatel. Töötuppa mahub 15 õpilast. 

Kehalise kasvatuse töötoad: 

 • Kell 10 ja kell 12 – Sportmängud läbi lõbusate võistluste. Lõppeb teadmistekontrolli ja viktoriiniga tunnis läbitud teemadel. Tunni lõpetab koolitantsu õppimine. Töötuppa mahub 30 õpilast. 
 • Kell 10 ja kell 12 – Aeroobikasaalis toimub tantsuline töötuba, mille käigus on võimalik õppida lihtsamaid tantsusamme. Seejärel on võimalus liikuda edasi jõusaali ja osaleda kõigile jõukohases ringtreeningus. Töötuppa mahub 12 õpilast. 

Sisseastumiskatsete töötoad: 

 • Kell 10 ja kell 12 – Töötoas on võimalus lahendada mõned sisseastumistesti näidisülesanded. Koos mõtestad ja täita enda GROW mudelit, mille alusel toimub sisseastumisvestlus. Lisaks ka teised harjutusülesanded, mis on seotud sisseastumisvestlusega. Töötuppa mahub 60 õpilast. 

Edgar Lennuk

kogukonnajuht

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust. 

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte. 

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed. 

Toomas Nõmmiste

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu. 

Toomas on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste õppekaval. Kogu tema teadlik tööelu on olnud seotud inimestega ja inimeste juhtimisega põhimõttel “koostöö toob tulemuse”.

Narva Gümnaasiumis soovib Toomas panustada noorte loova mõtlemise arendamisse. Ta peab oluliseks arendada noortes iseseisva ja koostöö tegemise oskust, teistega arvestamist ja vastutamist tehtu eest.

Veronika Zhurina

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Veronika on omandanud loodusainete õpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning töötanud Narva koolides geograafia- ja bioloogiaõpetajana.

Narva Gümnaasiumis soovib Veronika muuta õppeprotsessi huvipakkuvamaks ja mitmekülgsemaks ning kaasata aineõpetajaid kooli arendustegevustesse. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Riina Vaht

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Riina on omandanud Tartu Ülikoolis doktorikraadi geograafia ja selle füüsikaliste protesside erialal, õpetajakogemuse on saanud nii Eesti kui ka Inglismaa koolides.

Elupõlise õppijana soovib Riina Narva Gümnaasiumis näidata, et hobi saab olla sinu töö ning õppimine on intelligentse inimese sündroom.

Karis Peetsalu

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Karis  on omandanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomi ühes magistrikraadi ja õpetajakutsega. Ometi peab ta olulisemaks ülikoolidiplomist kraadiõpingutele järgnenud õpiteed, mis ühes praktiliste väljakutsetega jätkub tänaseni.

Ida-Virumaa patrioodina näeb ta Narva Gümnaasiumi riigi- ja kogukonnakoolina, mis ühendab rahvusi ja kultuure, toob kokku praktikutest spetsialistid ja motiveeritud õpetajad, et koos luua turvaline ja inspireeriv õpikeskkond noorte tulevikuloojate ja homse hoidjate kujundamiseks.

Pipi Triinu Nõmmiste

KOmmunikatsioonispetsialist

Mariliis Randmer

ÕPIANALÜÜTIK- HARIDUSTEHNOLOOG

Mariliisi peamised ülesanded on tegeleda koolis digikultuuri loomisega, juurutada ning arendada õpianalüütika võimalusi õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Mariliis on õppinud kommunikatsiooni ja andragoogikat. Omandamisel on magistrikraad Tartu Ülikoolis Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. 

Tema jaoks sai oluliseks väljakutse koostöös tugeva ja toetava meeskonnaga luua üht maailma parimatest koolidest.

Triin Kallip

ÕPPELOGISTIK

Triinu ülesandeks on kogu õppekorralduse logistika planeerimine alates õpetajate koormusest, tunnijaotuskavadest kuni õpilaste tunniplaani koostamiseni välja.

Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal, õppides magistratuuris süvitsi inglise keelt, kirjandusteadust ja tõlketeadust. Sel kevadel omandab Triin järjekorras teise magistrikraadi ja seda võõrkeeleõpetaja erialal.

Tema soov on luua kool, kus iga koolipere liige tunneb end turvaliselt ja hoituna, kus õppimine toetab igaühe individuaalseid valikuid ja õpiteed, ning loomulikult mis annab gümnasistile kolme keele oskust.

Tatjana Okuneva

ÕPPEJUHT

Õppejuhi ülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest, luua iga õpilase jaoks tingimused kaasaegse ja kvaliteetse hariduse saamiseks.

Tatjana on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele teise keelena eriala, saanud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning keelekümblusõpetaja ettevalmistuse. 

Tatjana leiab, et on oluline toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks, kes mõtlevad, märkavad ja hoolivad.

Teivi Gabriel

Koolijuht

Koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud. 

Teivi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureusekraadi ja hariduse juhtimise erialal magistrikraadi. Läbinud  edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning HARNO poolt korraldatud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.

Koolijuhina usub, et muutus algab just meist endist. Näeb, endal rolli olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning tööõnne kujundaja number üks.