Õpilasele

Head õpilased!

Oleme teie jaoks kokku koondanud alanud õppeaasta olulisema õppekorralduslike info ja kuupäevad. See aitab teil enda õppimist paremini planeerida. Allolevalt leiate uurimis- ja praktiliste tööde koostamise ajakava, koolivaheajad ja õpetajate konsultatsioonide ajad.

Õpetajate konsultatsioonide ajad

Konsultatsioonid toimuvad enne esimest tundi kell 8:00 – 8:40. Konsultatsioonides osalemine toimub aineõpetajaga eelneval kokkuleppel.

Konsultatsioonide ajad III õppeperioodil leiad siit.

Uurimis- ja praktiline töö

Töö kirjutamise ja kaitsmise ajakava 

6.10.2023 – juhendaja valiku, töö valdkonna ja autori registreerimise tähtaeg;  

7.11.2023 – UPT tegemise plaani kinnitamine juhendajaga; 

14.11.2023 – kollokviumi esitluse vormistamine; 

23.11.2023 – kollokvium. Tehtud esitluse esitamine juhendajate komisjoni ees;  

UT: töö teema, eesmärkide, uurimisprobleemi ja hüpoteesi, tegevusplaani, valitud metoodika esitamine;  

PT: töö teema, idee, vormi, töö põhjenduse ja mitme autori puhul tööjaotuse, tegevusplaani, eesmärkide ja meetodite esitamine;  

ÕF: ÕF nime ja toote või teenuse valiku põhjenduse, äriidee, tausta, missiooni, eesmärkide, rollide jagamise ja esimeste dokumentide esitamine; 

5.12.2023 – juhendaja tagasiside andmine. Stuudiumi päevikusse sisestab UPT juhendaja info, et töö on läbi vaadatud ja on esitatud vajalikud kommentaarid töö sisse;  

9.01.2024 – tehtud töö osa esitamine juhendajale;   

16.01.2024 – juhendaja tagasiside andmine. Stuudiumi päevikusse sisestab UPT juhendaja info, et töö on läbi vaadatud ja on esitatud vajalikud kommentaarid töö sisse;  

5.03.2024 – tehtud töö osa esitamine juhendajale;  

12.03.2024 – juhendaja tagasiside andmine. Stuudiumi päevikusse sisestab UPT juhendaja info, et töö on läbi vaadatud, on esitatud vajalikud kommentaarid töö sisse;  

9.04.2023 – valmis töö esitamine juhendajale;  

16.04.2024 – juhendaja viimane tagasiside. Stuudiumi päevikusse sisestab UPT juhendaja info, et töö on läbi vaadatud, on esitatud viimased kommentaarid töö sisse;  

30.04.2024 – juhendaja nõusoleku andmine töö kaitsmisele, töö esitamine PDF formaadis retsendile, UPT aluste juhendajale ja koordinaatorile;  

28.05.2024 – retsensendi, UPT aluste juhendaja ja UPT juhendaja hinnangu andmine tööle;

31.05.2024 – UPT kaitsmine posterettekande vormis. 

Eksamid

Riigieksamid

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a.

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 3. mai; 6.–7. mai 2024

Matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad:

Saksa keel (2023/2024 õppeaasta)

  • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): 13. november 2023–18. jaanuar 2024;
  • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): 29. november 2023, järeleksam 13. detsember 2023;
  • Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 13. mai – 17. mai 2024. a; lisaeksam 3. juuni 2024. a;
  • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik): 12. veebruar 2024. a;
  • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline): juuni 2024. a.

Inglise keel (2023/2024 õppeaasta)

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 25. november – 10. detsember 2023 a;
  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 25. november 2023. a;
  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 23. märts – 7. aprill 2024. a;
  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 23. märts 2024. a.

Prantsuse keel (2023/2024 õppeaasta)

  • DELF  A2-, B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 15. aprill – 19. aprill 2024. a; lisaeksam( B1- ja B2-tasemel): 3. juunil 2024. a.

Õppeperioodid

I periood  6. september – 24. november 2023

II periood   27. november 2023 – 8. märts 2024

III periood   11. märts – 12. juuni 2024

Õppeaasta akadeemilise kalendri leiad siit.

Koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober 2023  29. oktoober 2023

II vaheaeg 21. detsember 2023 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar 2024  3. märts 2024

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a 12. klass) 13. juuni 2024  31. august 2024

Edgar Lennuk

kogukonnajuht

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust. 

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte. 

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed. 

Toomas Nõmmiste

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu. 

Toomas on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste õppekaval. Kogu tema teadlik tööelu on olnud seotud inimestega ja inimeste juhtimisega põhimõttel “koostöö toob tulemuse”.

Narva Gümnaasiumis soovib Toomas panustada noorte loova mõtlemise arendamisse. Ta peab oluliseks arendada noortes iseseisva ja koostöö tegemise oskust, teistega arvestamist ja vastutamist tehtu eest.

Veronika Zhurina

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Veronika on omandanud loodusainete õpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning töötanud Narva koolides geograafia- ja bioloogiaõpetajana.

Narva Gümnaasiumis soovib Veronika muuta õppeprotsessi huvipakkuvamaks ja mitmekülgsemaks ning kaasata aineõpetajaid kooli arendustegevustesse. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Riina Vaht

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Riina on omandanud Tartu Ülikoolis doktorikraadi geograafia ja selle füüsikaliste protesside erialal, õpetajakogemuse on saanud nii Eesti kui ka Inglismaa koolides.

Elupõlise õppijana soovib Riina Narva Gümnaasiumis näidata, et hobi saab olla sinu töö ning õppimine on intelligentse inimese sündroom.

Karis Peetsalu

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Karis  on omandanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomi ühes magistrikraadi ja õpetajakutsega. Ometi peab ta olulisemaks ülikoolidiplomist kraadiõpingutele järgnenud õpiteed, mis ühes praktiliste väljakutsetega jätkub tänaseni.

Ida-Virumaa patrioodina näeb ta Narva Gümnaasiumi riigi- ja kogukonnakoolina, mis ühendab rahvusi ja kultuure, toob kokku praktikutest spetsialistid ja motiveeritud õpetajad, et koos luua turvaline ja inspireeriv õpikeskkond noorte tulevikuloojate ja homse hoidjate kujundamiseks.

Pipi Triinu Nõmmiste

KOmmunikatsioonispetsialist

Mariliis Randmer

ÕPIANALÜÜTIK- HARIDUSTEHNOLOOG

Mariliisi peamised ülesanded on tegeleda koolis digikultuuri loomisega, juurutada ning arendada õpianalüütika võimalusi õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Mariliis on õppinud kommunikatsiooni ja andragoogikat. Omandamisel on magistrikraad Tartu Ülikoolis Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. 

Tema jaoks sai oluliseks väljakutse koostöös tugeva ja toetava meeskonnaga luua üht maailma parimatest koolidest.

Triin Kallip

ÕPPELOGISTIK

Triinu ülesandeks on kogu õppekorralduse logistika planeerimine alates õpetajate koormusest, tunnijaotuskavadest kuni õpilaste tunniplaani koostamiseni välja.

Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal, õppides magistratuuris süvitsi inglise keelt, kirjandusteadust ja tõlketeadust. Sel kevadel omandab Triin järjekorras teise magistrikraadi ja seda võõrkeeleõpetaja erialal.

Tema soov on luua kool, kus iga koolipere liige tunneb end turvaliselt ja hoituna, kus õppimine toetab igaühe individuaalseid valikuid ja õpiteed, ning loomulikult mis annab gümnasistile kolme keele oskust.

Tatjana Okuneva

ÕPPEJUHT

Õppejuhi ülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest, luua iga õpilase jaoks tingimused kaasaegse ja kvaliteetse hariduse saamiseks.

Tatjana on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele teise keelena eriala, saanud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning keelekümblusõpetaja ettevalmistuse. 

Tatjana leiab, et on oluline toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks, kes mõtlevad, märkavad ja hoolivad.

Teivi Gabriel

Koolijuht

Koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud. 

Teivi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureusekraadi ja hariduse juhtimise erialal magistrikraadi. Läbinud  edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning HARNO poolt korraldatud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.

Koolijuhina usub, et muutus algab just meist endist. Näeb, endal rolli olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning tööõnne kujundaja number üks.