Huvitegevus

Narva Gümnaasiumis toimuvate huviringide kohta leiad info järgnevalt:

Huviringi registreerumise info leiad Stuudiumist või kirjutades kogukonnajuht Edgar Lennukile edgar.lennuk@narg.ee. 

Koolibänd 

Kolmapäeviti ja reedeti  

Kell 13:30 – 14:30  

Õpperuumis Kooskõla  

Huviringi juhendab Diana Markova 

Avasta uue helimaailma! Koolibändis saad kogemust eri pillidel musitseerimisel. Koolibändis arendame koostööoskust, loovust ja muusikalisi võimeid. 

Eesti keele keelekohvik 

Neljapäeviti 

Kell 16:10 – 17:10  

Õpperuumis Aatrium  

Huviringi juhendavad Narva Gümnaasiumi õpetajad  

Keelekohvik on koht, kus saab mõnusas õhkkonnas praktiseerida eesti keelt, saada uusi nippe iseseisvaks keeleõppeks ning lähemalt tutvuda koolipere liikmetega. Keelekohvikus me ei hinda keeleoskust, ei õpi reegleid, vaid loome loomuliku keelekeskkonna, kus mõnusate tegevuste kõrval juttu ajada ja keelebarjääri ületada. 

Inglise keele klubi 

Teisipäeviti  

Kell 16:15 – 17:15  

Õpperuumis The Globe  

Huviringi juhendab Kara Brown 

Iga omandatud keeleoskus täiendab ja rikastab suhtlemisvõimalusi. Inglise keele klubi on koht, kus õpilased saavad arendada oma inglise keele oskusi läbi mitteformaalset õpet. Koosolekutel keskendutakse suhtlusele, mängudele, aruteludele ning loovatele harjutustele, mis aitavad parandada  suhtlemisoskust inglise keeles.

Maleklubi 

Neljapäeviti  

Kell 16:10 – 18:30  

Õpperuumis The Globe 

Huviringi juhendab Vladimir Žavoronkov  

Avasta strateegilise mõtlemise maailm! Malet mängides arendab õpilane strateegilist mõtlemist, nõuab plaanimist, analüüsi ja otsuste tegemist, mis võib kanduda üle ka teistesse eluvaldkondadesse nagu õpingud, probleemide lahendamine ja isiklik areng. 

Politoloogia ja kõnekunst 

Reedeti  

Kell 16:15 – 17:15  

Õpperuumis The Globe  

Huviringi juhendab Martin Ragni, G2 õpilane

Huviring “Politoloogia ja kõnekunst” pakub õpilastele ainulaadset võimalust põhjalikult uurida ühiskonnateaduse valdkonda. Selle ringi osalejad arendavad oskusi protokolli pidamise, diskussioonide ja Eesti Vabariigi põhiseaduse sügavama mõistmise valdkonnas. Huviringi raames käsitletakse olulisi aspekte parlamendi tööst ja hierarhiast, ideoloogiate uurimisest, poliitilise erakonna loomise võimalusest ning manifesti ja valimisprogrammi koostamisest. Osalejad ei õpi ainult teoreetilisi aspekte, vaid võtavad aktiivselt osa diskussioonidest, eelvalimistest ja valimisprotsesside valgustamisest. Huviringiga liitudes laiendavad õpilased mitte ainult oma teadmisi poliitika, ühiskonna, majanduse ja kõnekunsti valdkonnas, vaid omandavad ka väärtusliku kogemuse, mis on neile tulevikus kasulik kodanikuaktiivsuse ja professionaalse arengu valdkonnas. 

Kunst ja joonistamine (lõppenud)

Teisipäeviti  

Kell 16:10 – 17:20  

Õpperuumis Kolosseum  

Huviringi juhendab Juliana Fjodorova  

Kunsti huviringi raames õpilased arendavad individuaalset loovust ja eneseväljendust erinevate kunstivormide kaudu, samuti arendavad kunstialaseid käelisi oskusi erinevate tehnikate ja materjalide kasutamise kaudu, nagu maalimine ja joonistamine. Õpilased proovivad töötada koostöös teiste liikmetega rühmades, jagavad ideid ning loovad koos kunstiteoseid nii akadeemilise kui ka tänapäevakunsti põhimõtetes. Töö käigus proovivad nad erinevaid kunstimaterjale ja õpivad loominguliselt nendega eksperimenteerima. Iga huviringi perioodi lõpus õpilased korraldavad visandite ja lõpp tulemuse näituse, kus nad saavad arendada ka kunstinäituse korraldamise ja enda teoste esitlemise oskusi. Loomingulise töö käigus õpilased õpivad analüüsima oma töid ja teiste loomingut, arendades kriitilist mõtlemist ja oskust anda konstruktiivset tagasisidet. 

Videograafia ja sisu loomine

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Kell 16:10 – 17:20

Õpperuumis Digijälg

Huviringi juhendab Vladislav Šmigelski

Selles huviringis uurime kaamera, valgustuse, heli, sisu loomise, videomontaaži, podcastide valmistamise ning professionaalse filmitegemise põhitõdesid. Huviringi lõppedes peaksid õpilased oskama kasutada erinevaid videokaameraid, teadma, kuidas filmida ja pildistada, ning mõistma, kuidas kavandada, filmida ja monteerida podcast’e, YouTube’i videoid, uudislõike, muusikavideoid, spordisisu, otseülekandeid ja palju muud.

Teatriring (tulevikus)

Kolmapäeviti ja neljapäevati 

Kell 16:10 – 17:20

Õpperuumis Aeroobikasaal

Huviringi juhendab Serafima Kolodkina

Teatriring on koht, kus me õpime valdama erinevaid teatri väljendusvahendeid, tegeleme rühmatunnetuse, hääletehnika, lavalise liikumise, lavakõne ja näitlejameisterlikkusega. Tunnid koosnevad soendusharjutustest, treeningharjutustest, improvisatsioonidest ja etüüdidest. Teatriringi on oodatud teatri ja näitlemishuvilised noored. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Türgi keele huviring

Kolmapäeviti 

Kell 16:10 – 17:20

Õpperuumis The Globe

Huviringi juhendab Orsolya Sild

Türgi keele huviringis tutvutakse türgi keele viisakusfraaside, lihtsate olmeliste küsimuste ja vastustega. Põhiline eesmärk on anda ülevaade türgi keele elementaarsetest sõnadest ja väljenditest, mis on reisides vajalikud. Lisaks omandavad osalejad huviringis algteadmised Türgi kultuuriloost ning tutvuvad erinevate Türgi piirkondade ja populaarsete turismisihtkohtadega.

Ballitantsude alused

Teisipäeviti ja reedeti 

Kell 16:10 – 17:20

Õpperuumis Aeroobikasaal

Huviringi juhendab Renna Nõmmiste ja Vladislav Shcherbinin, G3-5

Antud huviring on mõeldud noortele, kes on huvitatud tantsu ajaloost ja kultuurist.

Edgar Lennuk

kogukonnajuht

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust. 

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte. 

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed. 

Toomas Nõmmiste

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu. 

Toomas on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste õppekaval. Kogu tema teadlik tööelu on olnud seotud inimestega ja inimeste juhtimisega põhimõttel “koostöö toob tulemuse”.

Narva Gümnaasiumis soovib Toomas panustada noorte loova mõtlemise arendamisse. Ta peab oluliseks arendada noortes iseseisva ja koostöö tegemise oskust, teistega arvestamist ja vastutamist tehtu eest.

Veronika Zhurina

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Veronika on omandanud loodusainete õpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning töötanud Narva koolides geograafia- ja bioloogiaõpetajana.

Narva Gümnaasiumis soovib Veronika muuta õppeprotsessi huvipakkuvamaks ja mitmekülgsemaks ning kaasata aineõpetajaid kooli arendustegevustesse. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Riina Vaht

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Riina on omandanud Tartu Ülikoolis doktorikraadi geograafia ja selle füüsikaliste protesside erialal, õpetajakogemuse on saanud nii Eesti kui ka Inglismaa koolides.

Elupõlise õppijana soovib Riina Narva Gümnaasiumis näidata, et hobi saab olla sinu töö ning õppimine on intelligentse inimese sündroom.

Karis Peetsalu

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Karis  on omandanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomi ühes magistrikraadi ja õpetajakutsega. Ometi peab ta olulisemaks ülikoolidiplomist kraadiõpingutele järgnenud õpiteed, mis ühes praktiliste väljakutsetega jätkub tänaseni.

Ida-Virumaa patrioodina näeb ta Narva Gümnaasiumi riigi- ja kogukonnakoolina, mis ühendab rahvusi ja kultuure, toob kokku praktikutest spetsialistid ja motiveeritud õpetajad, et koos luua turvaline ja inspireeriv õpikeskkond noorte tulevikuloojate ja homse hoidjate kujundamiseks.

Pipi Triinu Nõmmiste

KOmmunikatsioonispetsialist

Mariliis Randmer

ÕPIANALÜÜTIK- HARIDUSTEHNOLOOG

Mariliisi peamised ülesanded on tegeleda koolis digikultuuri loomisega, juurutada ning arendada õpianalüütika võimalusi õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Mariliis on õppinud kommunikatsiooni ja andragoogikat. Omandamisel on magistrikraad Tartu Ülikoolis Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. 

Tema jaoks sai oluliseks väljakutse koostöös tugeva ja toetava meeskonnaga luua üht maailma parimatest koolidest.

Triin Kallip

ÕPPELOGISTIK

Triinu ülesandeks on kogu õppekorralduse logistika planeerimine alates õpetajate koormusest, tunnijaotuskavadest kuni õpilaste tunniplaani koostamiseni välja.

Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal, õppides magistratuuris süvitsi inglise keelt, kirjandusteadust ja tõlketeadust. Sel kevadel omandab Triin järjekorras teise magistrikraadi ja seda võõrkeeleõpetaja erialal.

Tema soov on luua kool, kus iga koolipere liige tunneb end turvaliselt ja hoituna, kus õppimine toetab igaühe individuaalseid valikuid ja õpiteed, ning loomulikult mis annab gümnasistile kolme keele oskust.

Tatjana Okuneva

ÕPPEJUHT

Õppejuhi ülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest, luua iga õpilase jaoks tingimused kaasaegse ja kvaliteetse hariduse saamiseks.

Tatjana on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele teise keelena eriala, saanud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning keelekümblusõpetaja ettevalmistuse. 

Tatjana leiab, et on oluline toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks, kes mõtlevad, märkavad ja hoolivad.

Teivi Gabriel

Koolijuht

Koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud. 

Teivi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureusekraadi ja hariduse juhtimise erialal magistrikraadi. Läbinud  edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning HARNO poolt korraldatud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.

Koolijuhina usub, et muutus algab just meist endist. Näeb, endal rolli olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning tööõnne kujundaja number üks.